Avatar of Priyanka

Priyanka

Drag Race Canada Star

Canada's Drag Race | what's my name? PRIYANKA!๐Ÿ‘ธ๐Ÿพ | toronto ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | voted @nowtoronto best local drag entertainer ๐Ÿ‘‘ | bookings: [email protected]
Canada's Drag Race | what's my name? PRIYANKA!๐Ÿ‘ธ๐Ÿพ | toronto ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | voted @nowtoronto best local drag entertainer ๐Ÿ‘‘ | bookings: [email protected]
5.0

Reviewed by C***** on November 28th, 2020

Carrie-Anne just got this and loved it! Wonderful energy and made her laugh her butt off, she's currently watching it over and over... more
Loading
Request $50
Loading
Chatย $2.99
What is Cameo?
Send your request
Get your video
Make their year
What does a good request look like?
Tip #1
Try to be as specific as possible with your request such as your relationship to the Cameo recipient, numbers & details. Ex. "tell my BFF Cam congrats on graduating from UCLA."